Cenník reklám na lištách

Táto tabuľka ukazuje, koľko stojí jeden reklamný odkaz na reklamných lištách na 30 dní, podľa výšky Pageranku a S-ranku danej stránky. Ceny sa môžu líšiť v závislosti na individuálnych zľavách uživateľov. Webmajster dostane 80% týchto cien. Ceny sú v Euro.