Podmienky systému BackLinks.sk

Všeobecné ustanovenia

Registrácia stránky a reklamná pozícia

Nákup a predaj reklamy

Vklady na účet

Výplaty z účtu

Povinnosti uživateľa

Zopovednosť a záruky prevádzkovateľa

Povinnosti prevádzkovateľa

Porušenie podmienok

Záverečné ustanovenia